Artikkelihakemisto – Artikkelit.net

Artikkelihakemisto on nettisivu, johon on kerätty useita artikkeleita erilaisista aiheista. Artikkelihakemistoon voidaan hyväksyä monien eri kirjoittajien artikkeleita, sillä ehdolla että artikkelia ei ole muualla julkaistu ja se on siis täysin originaali. Yleensä artikkelit ovat noin 400-500 sanan pituisia, ja niiden kirjoittamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia ohjelmia, joiden avulla esimerkiksi tekstin muokkaaminen ja esikatseleminen on helppoa. Yleensä artikkelin ohessa julkaistaan myös pieni tietolaatikko kirjoittajasta itsestään, josta tulee ilmi kirjoittajan nimi, ehkä sähköposti ja linkki hänen nettisivuilleen.

Artikkeleita voidaan jaotella kategorioden tai tagien mukaan, jotta haluamansa löytää helpommin. Ja koska tagit ja kategoriat toimivat myös avainsanoina, näin hakukoneohjelmat myös löytävät artikkelit. Artikkelit yleensä tarkistetaan ennen niiden julkaisua, jotta ei tule julkaistuksi mitään epämääräistä tai väärää tietoa sisältäviä artikkeleita, tai samoja artikkeleita useampaan kertaan. Oikolukijat tarkistavat artikkelit myös kirjoitusvirheiden varalta. Kirjoittajat yleensä työskentelevät freelancereina, ja jotkut artikkelihakemistot maksavat heille artikkeleista, jotkut taas eivät. Näistä artikkeleista kiinnostuneet henkilöt voivat sitten ottaa käyttöönsä artikkeleita, kunhan he noudattavat sivuston sääntöjä, kuten esimerkiksi että he käyttävät artikkeleita aina kokonaisuudessaan mitään muokkaamatta ja kirjoittajan omilla tiedoilla, ja ettei artikkeleita koskaan myydä tai niiden näkemisestä millään tapaa peritä keltään mitään maksua.

Mitä hyötyä artikkelihakemistosta on kirjoittajalle

Miksi kirjoittaja sitten haluaisi lähettää tekstejään artikkelihakemistoon? Hyvä kirjoittaja hyötyy artikkelihakemiston käyttämisestä, sillä hän saa teksteilleen näin helposti näkyvyyttä. Koska kirjoittajasta tarjotaan hieman tietoa artikkelin yhteydessä, hänen työstään kiinnostuneet voivat vierailla kirjoittajan kotisivuilla tai muuten ottaa yhteyttä, ja tarjota lisää työtä. Ja kun kirjoittajan artikkelia käytetään, asiakkaat ovat velvoitettuja käyttämään artikkelin kokonaisuudessaan mitään muutoksia siihen tekemättä, ja kirjoittajan tiedot tekstiin lisäten.
Jotkin artikkelihakemistot myös maksavat kirjoittajan artikkeleista, mutta tämä riippuu ihan artikkelihakemistosta. Yleensä kirjoittajan artikkelien yhteydessä voi olla mainoksia, joidenka avulla myös rahaa saadaan.

Mitä hyötyä artikkelihakemistosta on muille

Muut sitten hyötyvät artikkelihakemistosta niin, että he löytävät helposti tietoa eri aiheista halutessaan. Hakua käyttämällä voi löytää juuri tarvitsemansa artikkelin, ja koska artikkelit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, niistä tulee asia selväksi helposti. Artikkelihakemistojen tekstit ovatkin yleensä kirjoitettu selkeällä kielellä mutta kiinnostavasti, eikä näin lukijan tarvitse etsiä artikkeleita kaikenmaailman sivuilta, vaan useamman aiheen artikkelit löytyvät kätevästi samasta paikkaa.

Artikkeleita voidaan myös käyttää omiin tarkoituksiin, kunhan tutustutaan ensin artikkelihakemiston sääntöihin ja noudatetaan niitä. Jos artikkelihakemistosta esimerkiksi otetaan käyttöön jokin artikkeli, sitä ei saa myydä mihinkään tai hankkia muutenkaan rahaa sen avulla, ja kirjoittajan tiedot on säilytettävä artikkelissa, eikä mitään saa muuttaa. Yleensä artikkelihakemistoilla on myös jokin rajoitus, kuinka monta artikkelia saa sivulta ottaa käyttöönsä vuodessa.